Tutaj jesteś: Strona główna / Oferta / Energetyka

Zajmujemy się realizacją robót z sektora budownictwa przemysłowego, a w szczególności budownictwa energetycznego.


Od 1992 roku jesteśmy obecni na placach budów Elektrowni w Polsce wykonując nowoprojektowane specjalistyczne obiekty inżynieryjne, a także usługi w zakresie remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury budowlanej. Na placu głównym największej elektrowni konwencjonalnej w Europie – Elektrowni Bełchatów jesteśmy Generalnym Wykonawcą konstrukcji naziemnych, żelbetowych oraz stalowych zbiorników, kominów, budynków i estakad, posadowionych na palach, baretach lub studniach.


Wśród wielu projektów, które zrealizowaliśmy warto wymienić:

  • obiekty kubaturowe Instalacji Odsiarczania Spalin bl. 3, 4, 5, 6 w Elektrowni Bełchatów
  • fundamenty pod obiekty IOS bl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 w Elektrowni Bełchatów
  • modernizacja i rozbudowa obiektów nawęglania, w tym m. in. Nastawni Nawęglania PI/12 oraz mostów skośnych PIII/7 i PIII/9 w Elektrowni Bełchatów
  • modernizacja obiektów związanych z przygotowaniem wody dla obiegu kotłowego (DEMI) w Elektrowni Bełchatów
  • modernizacja Akcelatora Ac.1-4  w Elektrowni Bełchatów
  • fundamenty pod zbiorniki popiołu w Elektrowni Opole
  • fundamenty pod obiekty IOS oraz pod komin w Elektrowni Łaziska
  • fundamenty pod komin oraz pod obiekty IOS bl. 7 i 8 w Elektrowni „Dolna Odra”
  • fundamenty dla IOS bl. 1-4 w Elektrowni Pątnów I
  • projekt i wykonanie ściany szczelinowej Kruszarni A3 w Elektrowni Pątnów II