Tutaj jesteś: Strona główna / Realizacje / Energetyka

ROK 2014

Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin blok 5 i 6 w PGE Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: RAFAKO S.A
Zakres prac:

 1. Roboty budowlane i instalacyjne

ROK 2013

Instalacja dawkowania kwasu organicznego dla Instalacji Odsiarczania Spalin bloków 2-12 w PGE Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: RAFAKO S.A
Zakres prac:

 1. Wykonanie budynku kwasu adypinowego;
 2. Wykonanie budynku kwasów mrówkowego i octowego;
 3. Posadowienie zbiorników.

Przebudowa budynku zasobnika szczelinowego P II/4 w PGE Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: ELMEN Sp. z o.o.
Zakres prac: wykonanie instalacji wod-kan w budynku przesypowym

Budowa Układu Wytwarzania i Transportu Suspensji w PGE Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Energomontaż Północ Bełchatów Sp. z o.o.
Zakres prac: instalacja wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, instalacja wod-kan wraz z przyłączeniami

Przebudowa studni wody nadosadowej na składowisku paleniskowym "Zwałowisko" w PGE Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: ELMEN Sp. z o.o.
Zakres prac:

ROK 2012

Instalacja Odsiarczania Spalin blok 8 w PGE Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: RAFAKO S.A
Zakres prac: przebudowa dojazdu drogowego do podgrzewu spalin.

PKN Orlen - Wydział Olefin 2

Zleceniodawca: ELEKTRODŹWIG
Zakres prac: budowa szybu windowego:

 1. Wykonanie robót fundamentowych, palowych, rozbiórkowych;
 2. Wykonanie konstrukcji stalowej szybu wraz z obudową;
 3. Wykonanie instalacji odwodnienia szybu i wentylacji grawitacyjnej.

Elektrownia Kozienice - rejon działki rozładunku oraz magazynowania reagenta

Zleceniodawca: RAFAKO S.A
Zakres prac: wykonanie drogi dojazdowej, placu manewrowego, chodników, placów żwirowych, podbudowy pod drogę i plac manewrowy.

ROK 2011

Instalacja Odsiarczania Spalin blok 1-2 w PGE Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: RAFAKO S.A.
Zakres prac:

 1. Fundamenty podpory P3;
 2. Fundamenty pod wentylator i absorber;
 3. Fundamenty pompowni;
 4. Fundament pływający wentylatora spalin.

Modernizacja Stacji Regeneracji Jonitów G-4.2 wraz z kanałem północym i rampami rozładowczymi chemikaliów w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC BEŁCHATÓW Sp. z o.o. 
Zakres prac:

 1. Modernizacja ścian zewnętrznych budynku;
 2. Naprawa elementów żelbetowych i betonowych;
 3. Wykonanie robót ogólnobudowlanych w zaresie: wykonanie konstrukcji wsporczej podpór stropu, roboty murowe, wykonanie elewacji z płyt warstwowych, roboty wykończeniowe w zakresie: suche zabudowy gipsowo-kartonowe, tynki i malowanie, sufity podwieszane, glazura i terakota, posadzki, podłogi systemowe antystatyczne, zabezpieczenia chemoodporne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej;
 4. Wykonanie nowych żelbetowych tac pod zbiorniki;
 5. Wykonanie instalacji sanitarnych, c.o., wentylacji i klimatyzacji;
 6. Wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz AKPiA
 7. Modernizację ramp wyładowczych chemikaliów;
 8. Modernizację żelbetowego podziemnego kanału technologicznego;
 9. Roboty drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu.

Przebudowa budynku pompowni i hydroforni S3 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 
Zakres prac:

 1. Kompleksowe odtworzenie lub modernizacja urządzeń i instalacji: pomp diagonalnych; układu filtracji wody; układu pompowo-hydroforowego; armatury odcinającej i regulacyjnej; rurociagów podziemnych; zbiornika retencyjnego S-4; układu wentylacji i c.o.; instalacji sanitarnej; rozdzielni 0,4 kV; układu AKPiA z włączeniem do centralnego systemu sterowania oraz centralnego systemu wizualizacji obiektów gospodarki wodnej; urządzeń dźwigowych;
 2. Roboty budowlane modernizacyjne: budynek S-3: ocieplenie ścian pod poziomem terenu i naprawa cokołu; renowacja ścian i posadzek; remont dachu; wymiana okien, drzwi i bramy; montaż konstrukcji stalowych; zbiornik S-4: reprofilacja betonu wewnątrz zbiornika; wymiana ocieplenia ścian zbiornika i naprawa cokołu; naprawa dachu; modernizacja pomieszczenia węzła cieplnego; wymiana lekkiej obudowy zbiornika S-4 i budynku S-3; wykonanie robót drogowych.

ROK 2010

Instalacja Odsiarczania Spalin bl. 5-12 w PGE Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: ELMEN Sp. z o.o.
Zakres prac:

 1. przebudowa kanalizacji ścieków

Podpora P1 i P2 kanałów spalin przeznaczonych dla bloków 1-2 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: RAFAKO S.A.
Zakres prac:

 1. Wykonanie przekładek w rejonie absorbera;
 2. Fundamenty podpór P1 i P2;
 3. Funadmenty konstrukcji wsporczych czopuchów;
 4. Wzmocnienie fundamentów istniejących estakad od rejonu absorbera do młynowni

Instalacja Odsiarczania Spalin blok 1 i 2 w Elektrowni Bełchatów - Budynek Nowej Stacji Ciepłowniczej D3

Zleceniodawca: RAFAKO S.A.
Zakres prac:

 1. Zabezpieczenie i wykonanie wykopu;
 2. Fundamenty;
 3. Roboty żelbetowe;
 4. Konstrukcje stalowe;
 5. Lekka obudowa ścian i dachu;
 6. Prace wykończeniowe;
 7. Instalacje wewnętrzne: wody pitnej i ppoż., ogrzewanie;
 8. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i przemysłowa;
 9. Wentylacja i klimatyzacja;
 10. Przyłącza;
 11. Zagospodarowanie terenu, w tym nawierzchnie drogowe.

ROK 2009

Mokra Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni Siekierki

Zleceniodawca: RAFAKO S.A.
Zakres prac:

 1. Kompleksowe wykonawstwo fundamentów: podpór kanałów spalin, absorberów, wentylatorów, budynków technologicznych;
 2. Wykonawstwo stropów żelbetowych na budynku pompowni technologicznej;
 3. Rozbudowa magazynu gipsu wraz z zabezpieczeniem wykopu  ścianką szczelną i odwodnieniem dna wykopu;
 4. Wykonanie "podklucz" budynku socjalnego;
 5. Kompleksowe wykonawstwo sieci kanalizacyjnych;
 6. Montaż instalacji sanitarnych.

Składowisko Odpadów Paleniskowych - "Zwałowisko" w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Energomontaż-Północ Bełchatów
Zakres prac:

 1. Rozprowadzenie rurociągów pulpy po terenie obwałowań wokół zbiornika nr 3 wraz z wylewkami;
 2. Rurociąg wody nadosadowej łączący studnie przelewowe z rurociągiem osłonowym DN 1420;
 3. Studnie przelewowe dla zbiornika nr 3.

ROK 2008

Instalacja Odsiarczania Spalin bloków 1-4 w Elektrowni Pątnów I -

Zleceniodawca RAFAKO S.A.
Zakres prac: roboty instalacyjne w zakresie wod-kan i c.o. i wentylacji na obiektach Pompownia Wody, Budynek Sorbentu, Sprężarkownia, Pompownia Awaryjnego Zrzutu

ROK 2007

Budowa Bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Alstom Power Sp. z o.o. 
Zakres prac:

 1. Rozdzielnia elektryczna pompowni wody surowej - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 2. Estakady: szynoprzewodów, rurociągów oleju, rurociągów technologicznych - roboty ziemne oraz fundamentowe,
 3. Budynek administracyjny - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 4. Portiernia - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 5. Rurociągi wody chłodzącej - roboty budowlano-montażowe,
 6. Kanały wody chłodzącej - roboty budowlano-montażowe,
 7. Pompownia wody chłodzącej - roboty budowlano-montażowe,
 8. Zbiornik oleju opałowego - roboty ziemne oraz fundamentowe,
 9. Magazyn oleju opałowego - roboty budowlano-montażowe,
 10. Stacja rozładunku chemikaliów - roboty budowlano-montażowe,
 11. Pompownia oleju opałowego - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 12. Rurociągi wody surowej - roboty budowlano-montażowe,
 13. Ujęcie oraz pompownia wody surowej - roboty budowlano-montażowe,
 14. Komora filtrów szczelinowych - roboty budowlano-montażowe,
 15. Zbiorniki wody zdemineralizowanej oraz kwasu solnego - roboty ziemne i fundametowe,
 16. Budynek demineralizacji wraz z akceleratorami - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 17. Budynek dekarbonizacji - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 18. Budynek filtrów - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 19. Zbiornik wody p.poż. - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 20. Sprężarkownia - roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne,
 21. Budynek gospodarki wodorem - roboty budowlano-montażowe,

Instalacja Odsiarczania Spalin bloków 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Rafako S.A.
Zakres prac: rozbudowa Magazynu Gipsu

Instalacja Odsiarczania Spalin bl. 10, 11 i 12 w BOT Elektrowni Bełchatów S.A.

Zleceniodawca: Fabryka Kotłów "RAFAKO" S.A.
Zakres prac: wykonanie robót budowlanych dla rozbudowy młynowni R20, budynku odwadniania gipsu R55, budynków absorberów bl. 10, 11 i 12, fundamentów piątej pompy cyrkulacyjnej

Przystosowanie rurociągów pulpy i studni przelewowych w VIII i IX etapie pola 1, 2, i 4 składowiska Lubień w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac:

 1. Roboty demontażowe;
 2. Montaż rurociągu stalowego fi 457 o długości łącznej 2200 m;
 3. Montaż studni przelewowych fi 2020;
 4. Montaż pomostów o konstrukcji stalowej;
 5. Montaż podpór i wylewek z rur stalowych fi 457;
 6. Zabezpieczenie antykorozyjne;
 7. Ułożenie dróg z płyt prefabrykowanych;
 8. Roboty ziemne.

ROK 2006

Modernizacja fundamentów słupów chłodni kominowych W2/2 i W2/3 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: PGE Elektrowni Bełchatów
Zakres prac:

 1. Czyszczenie strumieniowo-ścierne;
 2. Iniekcja rys;
 3. Wykonanie dodatkowego płaszcza betonowego;
 4. Zabezpieczenie powierzchni betonowej żywicami epoksydowymi.

Modernizacja akcelatora Ac.1-4 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac:

 1. Czyszczenie powierzchni betonowych;
 2. Naprawa konstrukcji betonowych w tunelu i przybudówkach;
 3. Sprężenie konstrukcji akcelatora;
 4. Demontaż konstrukcji stalowych wewnatrz akcelatora, kładki i pomostu;
 5. Nadbudowa akcelatora o 1 m;
 6. Nadbudowa instniejacej zewnętrznej stalowej nieobudowanej klatki schodowej;
 7. Modyfikacja konstrukcji wsporczej wciągnika;
 8. Naprawa i zabezpieczenie powierzchni betonowych akcelatora;
 9. Wykonanie wylewki na dnie akcelatora;
 10. Prace modernizacyjne w tunelu i przybudówkach;
 11. Montaż wyposażenia technologicznego, kładki i pomostu;
 12. Montaż konstrukcji wewnątrz akcelarora;
 13. Instalacje elektryczne i AKPiA;
 14. Instalacja wody do natrysku ratunkowego;
 15. Rozruch.

Modernizacja mostów skośnych nawęglania PIII/7 i PIII/9 oraz PII/7 i PII/9 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawcaa: BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac:

 1. Demontaż ścian osłonowych i montaż ścian z płyt warstwowych;
 2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i ogniowego konstrukcji stalowej;
 3. Skucie posadzki z podłóg mostów i wykonanie szczelnej, nowej w technologii DEITERMANN;
 4. Wymiana instalacji oświetleniowej i centralnego ogrzewania na nową;
 5. Demontaż i ponowny montaż instalacji zraszaczowej.

Instalacja Odsiarczania Spalin blok 1-4 w Elektrowni Pątnów I

Zleceniodawca: Fabryka Kotłów RAFAKO
Zakres prac:

 1. Wykonanie pali o średnicy 800 mm - łączna długość ok. 4 695 m;
 2. Wykopy do poziomu posadowienia fundamentu;
 3. Wykonanie fundamentów o kubaturze ok. 4 555 m3;
 4. Obciążenia próbne.

Budynek Kruszarni A3 i tunelu A12 w Elektrowni Pątnów II

Zleceniodawca: SNC LAVALIN Polska Sp. z o.o.
Zakres prac:

 1. Wykonanie projektu wykonawczego ścian szczelinowych;
 2. Wykonanie ścian szczelinowych grubosci 600mm w ilości 1865 m2 wraz wieńcem;
 3. Rozparcie ścian rozporami stalowymi.

ROK 2005

Instalacja Odsiarczania Spalin blok 3 i 4 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
Zakres prac:

 1. Roboty żelbetowe;
 2. Lekka obudowa;
 3. Roboty wykończeniowe;
 4. Instalacje wewnętrzne: wody pitnej i ppoż., ogrzewanie;
 5. Kanalizacja sanitarna, deszczowa i przemysłowa;
 6. Wentylacja i klimatyzacja;
 7. Przyłącza;
 8. Zagospodarowanie terenu, w tym nawierzchnie drogowe w ilosci ok. 8500 m2.

Budowa pompowni wody uzupełniającej Chabielice na rzece Krasówce wraz z rurociągiem

Zleceniodawca: Elektrownia "Bełchatów" S.A.
Zakres prac:

 1. Pompownia wraz ze zbiornikiem wyrównawczym;
 2. Budowle ujęciowe;
 3. Tymczasowe przełożenie koryta rzeki;
 4. Podziemny rurociąg stalowy 2 Ø 1200 mm o łącznej długości ok. 5 000 m;
 5. Budowle zrzutowe wody do zbiornika;
 6. Przecisk pod drogami;
 7. Roboty ziemne;
 8. Ukształtowanie i rekultywacja terenu.

Przełożenie uzbrojenia podziemnego terenu kolidującego z nowoprojektowanymi obiektami Instalacji Odsiarczania Spalin blok 3 i 4 w BOT Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Fabryka Kotłów "RAFAKO"
Zakres prac:

 1. Przełożenie rurociągów technologicznych, sanitarnych, cieplnych, wody pitnej i ppoż. oraz kanalizacji deszczowej o długości łącznej ca 1 500 m;
 2. Wykonanie nowych studni;
 3. Rozbiórki i odtworzenie nawierzchni.

ROK 2004

Instalacja Odsiarczania Spalin bloki 3 i 4 w Elektrowni "Bełchatów"

Zleceniodawca: Fabryka Kotłów "RAFAKO" S.A.
Zakres prac: fundamenty na palach fi 800 mm i fi 1200 mm dla estakady olejowej

Pompownia Wody Powrotnej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia "Bełchatów" S.A.
Zakres prac:

 1. Kompleksowe wykonanie obiektów: pompowni wody powrotnej (3450 m3), rozdzielni elektrycznej (1153 m3), budynku socjalnego z nastawnią;
 2. Wykonanie szczelnego betonowego zbiornika wyrównawczego;
 3. Modernizacja mostu oraz przebudowa drogi dojazdowej;
 4. Sieć kanalizacji sanitarnej;
 5. Wentylacja i klimatyzacja;
 6. Drogi wewnętrzne, ogrodzenie i zieleń;
 7. Dostawa wyposażenia i urządzeń;
 8. Rozruch obiektu.

ROK 2003

Odtworzenie zdolności produkcyjnej stacji przygotowania wody dla obiegu kotłowego w Elektrowni Bełchatów S.A.

Zleceniodawca: Energomontaż - Północ Bełchatów Sp. z o.o.
Zakres prac:

 1. Wykonanie nowych i modernizację instniejących obiektów o konstrukcji stalowej słupowej obudowanych płytami elewacyjnymi i ścianami murowymi;
 2. Roboty konstrukcyjne - burzenie i wykonanie nowych ścian;
 3. Montaż ślusarki okiennej i drzwiowej;
 4. Wykonanie nowych elewacji;
 5. Renowacja pokrycia dachowego;
 6. Wykonanie zabezpieczeń chemoodpornych;
 7. Roboty wykończeniowe;
 8. Instalacje wod-kan i c.o.;
 9. Wentylacja i klimatyzacja;
 10. Przyłącza sieci cieplnej;
 11. Drogi, place składowe i chodniki;
 12. Zieleń.

Trasa rurociągów pulpy i wody powrotnej z komorami zasuw, rurociągów wody pitnej i ppoż. - część poniżej poziomu terenu - II etap dla potrzeb inwestycji pt. Budowa Składowiska Odpadów Paleniskowych dla Elektrowni Bełchatów S.A.

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac:

 1. Montaż stalowych rurciągów podziemnych fi 508 i 813 mm długości łącznej ok. 7 000 m;
 2. Wykonanie żelbetowych pali wierconych o długości łącznej ok. 3 000 m;
 3. Wykonanie żelbetowych fundamentów pod estakadę;
 4. Przeciski i przewierty pod drogami;
 5. Wbijanie ścianek szczelnych.

Budowa Trasy Rurociągów Pulpy i Wody Powrotnej z komorami zasuw - II etap w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia "Bełchatów" S.A.
Zakres prac: wykonanie rurociągów stalowych od Ø200 do Ø800, fundamentów, dróg, pali w rurze obsadowej Ø 1500 i 1200 o łącznej długości 3180 m

ROK 2002

Instalacja Odsiarczania Spalin bl. 7 i 9 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac: fundamenty obiektów, urządzeń, budowli i konstrukcji wsporczych

Trasa rurociągów pulpy i wody powrotnej z komorami zasuw, rurociągów wody pitnej i ppoż. - część poniżej poziomu terenu - I etap w ramach inwestycji pt. Budowa Składowiska Odpadów Paleniskowych dla Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac:

 1. Montaż stalowych rurociągów podziemnych fi 813 mm o długości łącznej ok. 10 000 m;
 2. Wykonanie żelbetowych pali wierconych o długości łącznej ponad 3 000 m;
 3. Wykonanie żelbetowych fundamentów pod estakadę;
 4. Usuwanie kolizji rurociągu z sieciami istniejącymi;
 5. Przeciski i przewierty pod drogami;
 6. Wbijanie ścianek szczelnych.

ROK 2001

Budynek warsztatowo-socjalny TO-2 dla zaplecza służb odwodnienia odkrywki "Szczerców"

Zleceniodawca: KWB "Bełchatów" S.A. z/s w Rogowcu 
Zakres prac:

 1. Wykonanie konstrukcji stalowej obiektu;
 2. Obudowa ścian płytami warstwowymi;
 3. Posadzki przemysłowe;
 4. Instalacje elektyczne;
 5. Wentylacja mechaniczna.

Instalacja Odsiarczania Spalin blok nr 7 i 9 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac: pale fundamentowe w technologiach rura obsadowa i CFA o średnicach 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm - łączna długość: 5708 m

ROK 2000

Modernizacja i rozbudowa Nastawni Nawęglania PI/12 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac:

 1. Dobudowa budynku o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej;
 2. Ściany zewnętrzne z płyt warstwowych;
 3. Ściany wewnętrzne murowane z płyt gipsowych;
 4. Sufity podwieszane;
 5. Posadzki ceramiczne i podniesione typu MERO;
 6. Malowanie ścian farbą strukturalną;
 7. Instalacje wod-kan;
 8. Instalacje c.o.;
 9. Wentylacja i klimatyzacja;
 10. Instalacje elektryczne;
 11. Drogi, place i chodniki;

Modernizacja pomieszczeń laboratorium U - 13 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów S.A.
Zakres prac:

 1. Kompleksowa modernizacja i przebudowa pomieszczeń, a w szczególności: wymiana stalarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych posadzek, sufity podwieszane, malowanie ścian farbą strukturalną, instalacja c.o., instalacja wod-kan, wentylacja mechaniczna, instalacje elektryczne.

Instalacja Odsiarczania Spalin blok 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.
Zakres prac:

 1. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla budynków: Pompowni, Budynku Odwadniania Gipsu, Młynowni Kamienia Wapiennego, Nastawni Głównej, Rozdzielni Elektrycznej o powierzchni ogółem 4800 m2.

Instalacja Odsiarczania Spalin blok 7 i 8 w Elektrowni "Dolna Odra"

Zleceniodawca: POLIMEX CEKOP S.A.
Zakres prac: pale fundamentowe w technologii CFA o średnicy 600 mm, 800 mm - łączna długość: 2500m

Elektrownia "Dolna Odra"

Zleceniodawca: KARRENA
Zakres prac: pale fundamentowe pod komin w technologii CFA o średnicy 700 mm - łączna długość: 1700m

ROK 1998

Magazyn Kamienia Wapiennego w Elektrowni "Bełchatów"

Zleceniodawca: Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o.
Zakres prac:

 1. Konstrukcja stalowa z lekką obudową - powierzchnia magazynu 8 000 m2;
 2. Roboty ziemne;
 3. Uzbrojenie zewnętrzne terenu;
 4. System dróg dojazdowych.

Instalacja Odsiarczania Spalin w Elektrowni Łaziska

Zleceniodawca: MEGADEX S.A.
Zakres prac: pale fundamentowe pod komin w technologii CFA o średnicy 600 mm i 800 mm -
łączna długość: 2527 m

Zbiorniki popiołu w Elektrowni "Opole"

Zleceniodawca: Energobudowa S.A.
Zakres prac: fundamenty palowe w technologii CFA o średnicy 800 mm - łączna ilość: 560 sztuk

Elektrownia "Turów"

Zleceniodawca: SPB "SAVEX" Sp. z o.o.
Zakres prac: pale fundamentowe pod fundament komina w technologii rury obsadowej o średnicy 800 mm - łączna długość: 580 m

Instalacja Odsiarczania Spalin bl. 5 i 6 w Elektrowni "Bełchatów"

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac: pale fundamentowe w technologiach CFA i rury obsadowowej o średnicy 600, 800, 1000, 1500 mm - łączna długość: 2126 m

Ujęcie i doprowadzenie wody z rzeki Warty do Elektrowni "Bełchatów"

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres robót:

 1. Ziemny zbiornik wodny uszczelniony folią hydrotechniczną (pojemność - 200 000 m3, powierzchnia zbiornika - 10 ha, kubatura mas ziemnych - 205 028m3, zlewnia własna zbiornika - 49,2 km2, umocnienie z płyt betonowych prebarykowanych i wykonanych na mokro - 4740 m2, humusowanie + obsiew nasionami traw - 2800m2);
 2. Jaz z kanałami upustowymi (powierzchnia zlewni w przekroju jazu - 2172 km2, światło budowli - 25 m, konstrukcje żelbetowa - 127,48 m2, budowla wykonana w wykopie o głęb. 6 umocnionym ściankami szczelnymi typu Larsen z odwodnieniem depresyjnym 18 studniami);
 3. Most na jazie trzyprzęsłowy oraz konstrukcja ustroju niosącego wraz z izolacją, nawierzchnią, poręczami i urządzeniami dylatacyjnymi (rozpiętość całkowita - 26,6 m, szerokość mostu - 7,5m) 

ROK 1997

Budowa Neutralizatora Ścieków  dla II stacji dekarbonizacji wody W-25 wraz z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac:

 1. Budynek neutralizatora wraz z instalacjami;
 2. Komory ścieków (alkaliczna, kwaśna i neutralna);
 3. Kanały ścieków;
 4. Układy pompowe z instalacjami;
 5. Instalacje pomocnicze (wentylacja, woda pitna);
 6. Układy AKPiA, zabezpieczeń i sterowań;
 7. Instalacje elektryczne wewnętrzne;
 8. Sieci kablowe zasilające.

ROK 1996

Pompownia Sorbentu dla bl. nr 11 i 12 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac: fundamenty na palach w technologii rury obsadowej o średnicy 800 mm, łączna długości: 960 m

Wentylatory i kanały spalin bl. nr 11 i 12 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac: fundamenty na palach w technologii rury obsadowej o średnicy 300 mm, 1500 mm,
łączna długość: 1 956 m

ROK 1995

System transportu i załadunku gipsu na samochody i wagony w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac: wykonanie konstrukcji stalowej o ciężarze 850 t

Wentylatory i kanały spalin w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac: pale fundamentowe w technologii rury obsadowej o średnicy 1500 mm, łączna długość: 380m

Składowisko popiołu i żużla Lubień dla Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac:

 1. Wykonanie wału głównego o długości 4400 mb i kubaturze 102520 m3;
 2. Montaż rurociągu i wylewek doprowadzających popioły z Elektrowni, średnica 500 mm, długość 900 mb.

ROK 1992

Instalacja Odsiarczania Spalin bl. nr 8 i 10 w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac:

 1. Żelbetowe pale wiercone o średnicy 1500 mm;
 2. Fundamenty płytowe, blokowe i pływajace. 

Oczyszczalnia Wody - Stacja Filtrów Żwirowych w Elektrowni Bełchatów

Zleceniodawca: Elektrownia Bełchatów
Zakres prac:

 1. Część podziemna: dwa zamknięte zbiorniki wody przefiltrowanej V=4000 m3; dwa otwarte zbiorniki wody popłucznej V= 1800 m3; kanały żelbetowe; rurociągi tłoczne;
 2. Część nadziemna: dwanaście komór filtracyjnych V = 4800 m3; pompownie wody płucznej; pompownie wody popłucznej; dwie pompownie wody przefiltrowanej; hala z rurociągami wody, sprężonego powietrza, armaturą i automatyką; rozdzielnie elektryczne; sprężarkownia; wentylatorownia; rurociągi zasilające i powrotne;