Kontakt

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne „INKOM” Sp. z o.o.

ul. Pabianicka 67; 97-400 Bełchatów


Sekretariat Działu Ofertowania

+48 44 634 96 24
oferty@inkom-belchatow.com.pl

Inżynier Działu Ofertowania

+ 48 44 634 96 17
oferty@inkom-belchatow.com.pl

Kierownik Działu Ofertowania

+48 44 634 96 13
oferty@inkom-belchatow.com.pl

Dział Spraw Pracowniczych
Kierownik Działu Zatrudnienia

+ 48 44 634 96 20
dz@inkom-belchatow.com.pl

Z-ca Kierownika Działu Zatrudnienia

+ 48 44 634 96 19
dz@inkom-belchatow.com.pl

Baza Sprzętu i Transportu

+ 48 608 682 899
baza@inkom-belchatow.com.pl

Kontakt w sprawie danych osobowych

dane.osobowe@inkom-belchatow.com.pl


KRS:

0000042906

NIP:

769-050-28-51

REGON:

590001531

BDO

000134392

Kapitał zakładowy: 

3 000 000 PLN


FORMULARZ KONTAKTOWY