Oferta

Czym się zajmujemy?

Wykonujemy i projektujemy posadowienia mostów, wiaduktów, estakad, przepustów, tuneli dla infrastruktury drogowej i kolejowej.

Wspieramy naszych klientów przy wyborze najkorzystniejszego rozwiązania w zależności od parametrów geotechnicznych i charakteru obciążeń.

Projektujemy i wykonujemy obudowy wykopów, konstrukcji oporowych oraz garaży podziemnych w technologii ścian szczelinowych i palisad.

Podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań związanych z wykonaniem głębokich fundamentów czy wykonaniem tuneli w technologii ścian szczelinowych:

SKYTOWER

Jeden z najwyższych budynków w Polsce

INKOM wykonał pale fundamentowe

MOST RĘDZIŃSKI

Obwodnica Wrocławia

INKOM wykonał  11 600 m pali fundamentowych  posadowienia pylonu mostu

S2 – Warszawa

Południowa Obwodnica Warszawy

INKOM  wykonał 1300 m ścian szczelinowych najtrudniejszego odcinka tunelu o łącznej długości  2330 m – przejścia drogi ekspresowej S2 pod metrem warszawskim


Stosujemy następujące technologie:

  • pale wielkośrednicowe wiercone w rurach osłonowych (zdjęcie)
  • pale wiercone świdrem ciągłym CFA (zdjęcie)
  • pale przemieszczeniowe FDP (zdjęcie)
  • kolumny betonowe przemieszczeniowe (zdjęcie)
  • ściany szczelinowe (zdjęcie)

Wykonujemy również:

  • wzmocnienia skarp i osuwisk – palisady 
  • wzmocnienia gruntu dla posadowienia budynków i budowli inżynierskich – pale i kolumny wiercone
  • wzmocnienia nasypów drogowych i kolejowych – kolumny betonowe

Świadczymy wszystkie usługi towarzyszące wykonawstwu robót specjalistycznych , w szczególności w zakresie wykonawstwa iniekcji podstaw oraz badań nośności i badań ciągłości pali.