Rozwiązania

Posadowienie obiektów budowlanych – pale wiercone oraz barety

Posadowienie pośrednie obiektów budowlanych na palach to rozwiązanie znane od  tysięcy lat. W minionym stuleciu nastąpił intensywny rozwój technologiczny metod wykonania pali wierconych, które zastąpiły pale wbijane.

Wzmacnianie gruntu – kolumny FDP

Wśród wielu technologii związanych ze wzmacnianiem ośrodka gruntowego, jednymi z najczęściej stosowanych w budownictwie kolejowym, drogowym i kubaturowym są kolumny przemieszczeniowe FDP oraz kolumny betonowe CFA.

Obudowa wykopów – ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe to konstrukcje żelbetowe formowane w gruncie w wykopie wąskoprzestrzennym zabezpieczonym cieczą stabilizującą.