Realizacje

ROK 2021

Budowa linii tramwajowej Krakowski Szybki Tramwaj etap III –  pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTERCOR Sp. z o.o.
technologia: CFA
średnica: 800 mm
łączna długość: – 168 mb

Budowa drogi krajowej nr 47 na odcinku Rdzawka – Nowy Targ – pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTERCOR Sp. z o.o.

Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Stargard – Szczecin Dąbie w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie – pale fundamentowe

Zleceniodawca: TRAKCJA S.A.

ROK 2020

Budowa st. Gdańsk Port Północny i st. Gdańsk Kanał Kaszubski w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk  – pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTERCOR Sp. z o.o.
technologia: pale w rurze osłonowej
średnica: 1000 mm
łączna długość: 685 mb

Budowa połączenia ul. I Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20 – pale fundamentowe

Zleceniodawca: Polimex Infrastruktura Sp. z o. o.  
technologia: CFA
średnica: 800 mm
łączna długość: 1958 mb

ROK 2019

Budowa Stacji Rzeszów Główny – ściany szczelinowe

Zleceniodawca:  INTOP Sp. z o. o.
szerokość ściany: 100 mm
powierzchnia: 1463 m2

Budowa autostrady A1 Tuszyn – granica województwa łódzkiego/śląskiego, odc. C – węzeł Kamieńsk – węzeł Radomsko – pale fundamentowe

Zleceniodawca : STRABAG Sp. z o. o.
technologia: CFA
łączna długość: 1748 mb

Budowa Trasy łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: KELLER Polska Sp. z o. o.

Budowa II linii Metra w Warszawie- II etap realizacji odcinka odcinka wschodniego-północnego od szlaku za stacją „Trocka” do torów odstawczych za stacją C21 – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: GULERMAK Sp. z o. o.

ROK 2018

Budowa Obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: INTERCOR Sp. z o.o.

Budowa drogi regionalnej Racibórz – Pszczyna – Obwodnica Rybnika – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: INTERCOR Sp. z o.o.

Posadowienie obiektu PG-21 w ramach budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa mazowieckiego / świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamiennej –pale fundamentowe

Zleceniodawca: BUDIMEX S.A.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Na Podgórniku w Poznaniu – pale fundamentowe

Zleceniodawca: BUDWUG Sp. z o. o.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej 730 – budowa mostu nad rzeką Kraska w m. Wola Boglewska – pale fundamentowe

Zleceniodawca: PRI-D GRÓJEC Sp. z o. o.

Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław, odc. Kościan Południe – Radomicko – pale CFA

Zleceniodawca: MOTA-ENGIL S.A.

Przebudowa mostu nad rzeką Zimnica w ciągu DK 36 – Obwodnica Ścinawy – pale fundamentowe

Zleceniodawca: Berger Bau Sp. z o. o.

Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku od węzła Aleksandrowo do węzła Tryszczyn – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: INTERCOR Sp. z o.o.

Budowa drogi wojewódzkiej 685 Zabłudów – Nowosady – pale fundamentowe

Zleceniodawca: BUDREX-KOBI Sp. z o. o.

Fundamenty kruszarkowni oraz stacji separatorów obiektów układu nawęglania w Elektrowni Turów w Bogatyni – pale CFA

Zleceniodawca: ELTUR-SERWIS Sp. z o. o.

Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776S w m. Wola Libertowska – pale fundamentowe

Zleceniodawca: JAWAL Sp. z o. o.

Przebudowa ul. Buforowej w ciągu drogi wojewódzkiej 395 we Wrocławiu – pale fundamentowe

Zleceniodawca: STRABAG Sp. z o. o.

ROK 2017

Przebudowa mostu na drodze powiatowej 4330W w m Kury – pale fundamentowe

Zleceniodawca: JAWAL Sp. z o. o.

Fundamenty podpór estakady nawęglania nr 3 w Elektrowni Turów w Bogatyni – pale fundamentowe

Zleceniodawca: PPHU GRUZBET

Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka – pale fundamentowe

Zleceniodawca: SKANSKA S.A

Budynek usługowo-hotelowo-mieszkalny z garażem podziemnym przy al. Racławickich 10 w Lublinie -ściany szczelinowe

Zleceniodawca: UNIT LUBLIN

Wiadukty WD1 i WD2 w ramach budowy ul. Towarowej w Olsztynie – pale fundamentowe

Zleceniodawca: BUDIMEX S.A

Budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: ASTALDI

ROK 2016

Fundamenty stacji przesypowej nr 4 oraz estakady nawęglania nr 4 w Bogatyni – pale fundamentowe

Zleceniodawca: TAUMER Sp. z o. o.

Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągu ul. Krzywoustego (DK11) nad ul. Inflancką i ul. Chartowo w Poznaniu – pale fundamentowe

Zleceniodawca: POLBUD Pomorze

Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. Miłomłyn – Olsztynek wraz z budową Obwodnicy Ostródy – pale fundamentowe

Zleceniodawca: BUDIMEX S.A.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska – Września na odc. Grzymysławice – Obłaczkowo – pale fundamentowe

Zleceniodawca: SKANSKA S.A.

Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok na odcinku Wyszków – granica woj. Podlaskiego – pale fundamentowe

Zleceniodawca: SKANSKA S.A

Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica – pale fundamentowe i ściany szczelinowe

Zleceniodawca: INTERCOR Sp. z o.o.

ROK 2015

Budowa Wiaduktu Nowotargowa – część południowa w Łodzi – pale fundamentowe

Zleceniodawca: Konsorcjum Torpol-Astaldi-Intercor-PBDiM Budowa Dworca Łódź Fabryczna

Budowa Wiaduktu Nowotargowa – część północna w Łodzi – pale fundamentowe

Zleceniodawca: Konsorcjum Torpol-Astaldi-Intercor-PBDiM Budowa Dworca Łódź Fabryczna

Budowa wiaduktów w km 13,998 i 14,075 w ramach modernizacji linii kolejowej Rail Baltica – pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTERCOR Sp. z o.o.

Budowa drogi ekspresowej S3 w Gorzowie Wielkopolskim – pale fundamentowe

Zleceniodawca: DRAGADOS S.A.

Budowa ul. POW w Łodzi – pale fundamentowe

Zleceniodawca: Konsorcjum Torpol-Astaldi-Intercor-PBDiM

ROK 2014

Budowa Centrum Handlowego POSNANIA w Poznaniu – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: COLAS Sp. z o. o.

Budowa Dworca Nowa Łódź Fabryczna – ściany szczelinowe i barety

Zleceniodawca: Konsorcjum Torpol-Astaldi-Intercor-PBDiM

Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź etap II. Wiadukty w Grodzisku Mazowieckim – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: INTOP Sp. z o.o.

ROK 2013

Budowa budynku wielofunkcyjnego biurowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu „ROYAL WILANÓW” w Warszawie, róg ulic Klimczaka i Przyczółkowej -ściany szczelinowe, słupy tymczasowe, mikropale kotwiące 

Zleceniodawca: ERBUD

Budowa wiaduktu kolejowego w Żyrardowie – pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTOP Sp. z o.o.

Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław- Poznań, etap II – odcinek Wrocław -granica woj. dolnośląskiego – pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTERCOR
technologia: rura osłonowa i CFA
średnica: 1500, 1000, 600 mm
łączna długość: 1156 mb

Budowa drogi wojewódzkiej nr 631 w Warszawie na odcinku ulic Marsa – Żołnierska, węzeł Marsa – granica miasta – pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTERCOR
technologia: CFA
średnica: 600 mm
łączna długość: 2444 mb

Budowa linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Podłęże – Bochnia – pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTERCOR
technologia: rura osłonowa
średnica: 1500 mm
łączna długość: 165 m

ROK 2012

Budowa Trasy Łódź Górna – ściany szczelinowe i pale fundamentowe 

Zleceniodawca: Mosty Łódź

Budowa drogi ekspresowej S8 odc. 5 – pale fundamentowe

Zleceniodawca: POL-AQUA
technologia: rura obsadowa
średnica: 1500, 1200 mm

Budowa mostu w Toruniu – pale fundamentowe

Zleceniodawca: STRABAG

Budowa drogi ekspresowej S8 odc. 4 – pale fundamentowe

Zleceniodawca: STRABAG
technologia: rura obsadowa
średnica: 1500, 1200 mm

Budynek przy ul. Olesińskiej w Warszawie – ściany szczelinowe 

Zleceniodawca: BUDNER
szerokość ściany: 600 mm 

ROK 2011

Budowa Tunelu w Pszczółkach – ściany szczelinowe 

Zleceniodawca: INTERCOR
szerokość ściany: 1000 mm
powierzchnia: 1496 m2

Budowa przejścia podziemnego na stacji Mława – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: INTERCOR
szerokość ściany: 600 mm
powierzchnia: 637 m2

Budowa ul. Nowolaurowej w Warszawie – pale fundamentowe 

Zleceniodawca: STRABAG
technologia: rura obsadowa
średnica: 1500, 1200 mm
łączna długość: 4035 m

Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków, odc. II Odolion – Brzezie – pale fundamentowe  

Zleceniodawca: SRB Civil Engineering Aprivia S.A.
technologia: rura obsadowa
średnica: 1000 mm
łączna długość: 13 325 m

Budowa Autostrady A1, odcinek od węzła Sójki do węzła Kotliska – pale fundamentowe

Zleceniodawca: Bogl a Krysl Sp. z o.o.
technologia: rura obsadowa
średnica: 1500 mm
łączna długość: 1848 m

Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Północnej Obwodnicy Jędrzejowa – ściany szczelinowe

Zleceniodawca: BUDIMEX S.A. 
szerokość ściany: 800 mm
powierzchnia: 390 m2

Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” – pale fundamentowe

Zleceniodawca: INTERCOR
technologia: rura obsadowa
średnica: 1200, 100, 800, 600 mm
łączna długość: 14 602 m