Misja, Wizja

WIZJA

Uzyskać miano lidera na rynku usług specjalistycznych w zakresie wykonawstwa i projektowania posadowienia obiektów

MISJA

Wykraczać poza oczekiwania Inwestorów wdrażając najnowocześniejsze technologie, wykorzystując innowacyjne rozwiązania i stosując standardy na miarę XXI wieku.

Wyznaczać kierunki rozwoju technologicznego dla całej branży budowlanej, w szczególności w zakresie fundamentów specjalnych.

Trwale kierować się podstawowymi wartościami, które towarzyszą nam od początku działania firmy:

  • innowacyjność i kreatywność
  • jakość i terminowość wykonywanych usług
  • odpowiedzialność i uczciwość

Z każdym zakończonym projektem na nowo definiować, co to znaczy być firmą specjalistyczną firmą budowlaną zorientowaną na ludzi.