Ściany szczelinowe

Ściany szczelinowe to konstrukcje żelbetowe formowane w gruncie w wykopie wąskoprzestrzennym zabezpieczonym cieczą stabilizującą. Do zabezpieczenia stateczności ścian wykopu szczelinowego stosujemy zawiesiny bentonitowe o kontrolowanych parametrach. Ściany szczelinowe stanowiące obudowę wykopów są odkopane do rzędnej spodu płyty dennej po wcześniejszym wykonaniu oczepu i uzyskaniu wystarczającej wytrzymałości betonu. Przy projektowaniu ścian szczelinowych jako konstrukcji wspornikowych obudowy garaży podziemnych, często uwzględniamy konieczność kotwienia lub rozparcia ścian. Niemniej jednak najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, do którego namawiamy naszych Kontrahentów jest metoda rozparcia stropami żelbetowymi, która pozwala uniknąć wysokich kosztów wykonania tymczasowych konstrukcji kotwiących lub rozpierających.

Zdjęcie z realizacji ścian szczelinowych

Typowym rozwiązaniem jest projektowana przez nas ściana wspornikowa. W przypadku głębokich wykopów projektujemy obudowy :

 • ściany szczelinowe kotwione
 • ściany szczelinowe rozparte stalową konstrukcją poziomą
 • ściany szczelinowe zabezpieczone przyporą ziemną i stalową konstrukcją rozpartą o płytę fundamentową
 • ściany szczelinowe rozpierana stropami żelbetowymi

Wszystkie powyższe rozwiązania wymagają zwieńczenia poszczególnych sekcji ścian szczelinowych oczepem żelbetowym.

Jedną z zasadniczych zalet ścian szczelinowych jest ich odporność na ewentualne przecieki wód gruntowych. Na łączeniu poszczególnych sekcji ścian szczelinowych stosowane są taśmy PCV water-stop zabezpieczające przed ewentualnymi przeciekami wód gruntowych do wykopu przez styki technologiczne. W przypadku ścian oporowych stosowane są przez nas tzw. płaskie elementy stopendowe oddzielające poszczególne sekcje ścian z zamontowaną taśmą PCV water-stop. Element stopendowy usuwany jest po wykopaniu kolejnej sekcji co zabezpiecza taśmę water-stop przed ewentualnym zniszczeniem.

Posiadamy trzy zestawy do realizacji ścian szczelinowych. Głębiarki , którymi dysponujemy , wyposażone są w chwytaki hydrauliczne wraz z systemami do pomiaru położenia chwytaka. Korekta położenia chwytaka wykonywana jest w czasie rzeczywistym co pozwala na zachowanie właściwej geometrii wykonywanej sekcji ścian szczelinowych.

Stosowane przez nas grubości ścian szczelinowych: 600mm, 800mm, 1000mm i 1200mm

SCHEMAT FORMOWANIA ŚCIAN SZCZELINOWYCH firmy BAUER


Palisady

Inwestycje realizowane w ciasnej zabudowie miejskiej wymagają od Wykonawcy zastosowania maszyn i sprzętu o gabarytach możliwie najmniejszych. Konkurencyjną metodą wykonania obudowy wykopu w technologii ścian szczelinowych są palisady, których wykonanie nie wymaga instalowania zajmującej dużą powierzchnię stacji do produkcji i regeneracji zawiesiny bentonitowej.

Główną zaletą palisad jest to, że mogą być zastosowane niemal w każdych warunkach geotechnicznych, wykonywane są metodami bezwibracyjnymi więc nie stanowią zagrożeń dla sąsiednich budynków.

Palisady, ze względu na przyjętą technologię, możemy podzielić na:

 • wykonywane w rurach osłonowych
 • wykonywane świdrem ciągłym CFA

oraz ze względu na konstrukcję :

 • palisada z nacięciem złożona z pali pierwotnych i wtórnych (zbrojonych)
 • palisada na styk z pali zbrojonych
 • palisada rozsunięta z wypełnieniem np. opinką drewnianą lub monolityczną żelbetową

Palisady, podobnie jak ściany szczelinowe, w zależności od różnicy poziomów terenu i płyty dennej są projektowane przez nas w różnych możliwych schematach statycznych:

 • palisady wspornikowe
 • palisady kotwione
 • palisady rozparte stalową konstrukcją poziomą
 • palisady zabezpieczone przyporą ziemną i stalową konstrukcją rozpartą o płytę fundamentową

Wadą palisad, w odróżnieniu od obudowy wykopu wykonanej w technologii ścian szczelinowych, jest brak wodoszczelności. Ściany oporowe wykonane z pali często wymagają wykończenia monolityczną ścianą żelbetową zapewniającą szczelność w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych.