Wśród wielu technologii związanych ze wzmacnianiem ośrodka gruntowego, jednymi z najczęściej stosowanych w budownictwie kolejowym, drogowym i kubaturowym są kolumny przemieszczeniowe FDP oraz kolumny betonowe CFA.

Kolumny betonowe należą do jednych z najbardziej uniwersalnych metod wzmacniania podłoża w niemal każdych warunkach gruntowych. Co więcej, przewagą tej technologii jest możliwość bieżącej kontroli parametrów pogrążania głowicy FDP lub świdra CFA i porównania raportów z badaniami geologicznymi i sondowaniem stanowiącymi podstawę projektowania.

Przy projektowaniu wzmocnienia podłoża,  jednym z najistotniejszych elementów jest wyznaczenie właściwej korelacji pomiędzy osiadaniem kolumny a przemieszczeniem całego fundamentu lub konstrukcji nasypu w określonych warunkach gruntowych. Długość kolumny wynika z konieczności posadowienia kompozytu w gruntach nośnych.

Możliwość przeprowadzenia badań ciągłości kolumn wykonanych z mieszanki betonowej o kontrolowanych i jednorodnych parametrach oraz możliwość wykonania próbnych obciążeń wykonanych kolumn są elementami, które powodują że Projektanci coraz częściej wybierają ten sposób wzmocnienia podłoża gruntowego.

Zdjęcie z realizacji kolumn CFA.

W swoje bazie sprzętu dysponujemy wiertnicami o dużym momencie obrotowym sięgającym 280kNm z możliwością pionowego posuwu na maszcie wiertnicy z jednoczesnym naciskiem wywieranym na głowicę przemieszczeniową lub świder CFA.

W przypadku kolumn przemieszczeniowych FDP stosujemy głowice o średnicach : 320mm ; 400mm oraz 600mm. Kolumny betonowe CFA wykonujemy o średnicach tak ja dla tradycyjnych pali żelbetowych wykonywanych świdrem ciągłym, tj. ø400mm, ø500mm, ø600mm, ø700mm, ø800mm, ø1000mm oraz ø1200mm.Stosujemy rozstawy kolumn w siatce od 1,0m x 1,0m do 3,0m x 3,0m.

Schemat wykonania kolumn betonowych FDP firmy BAUER.